Benvinguts
Escola Vall del Ges
C/ Catalunya, 1 - 08570 Torelló (BCN)
Telf. 93 859 39 41 - a8030522@xtec.cat

Escola Vall del Ges

QUI SOM?

L’Escola Vall del Ges és un  centre de titularitat pública, d’Educació Infantil i Primària, depenent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. És d’una sola línea, amb un grup-classe per a cada nivell educatiu i acull alumnes de 3 fins a 12 anys, és a dir, de 1r nivell del segon cicle d’Educació Infantil fins a 6è nivell de Primària.

Actualment gairebé tots els grups tenen una ràtio d’entre 20 i 25 alumnes.

L’escola es va construir el 1970 i degut a l’augment del nombre d’alumnes i  les necessitats que tenia l’escola (manca d’espais, barreres arquitectòniques...) el Departament d’Educació va elaborar i aprovar un Projecte d’Obres d’ampliació i adequació dels espais existents. Les obres es van dur a terme durant el curs 2008-2009 i la nova escola es va inaugurar el curs 2009-2010.

La nova escola té una superfície total de 2.595’68 m². Les característiques físiques més destacades del Centre són les següents:

 Espai exterior:

 • El pati està dividit en dues zones d’esbarjo, una per l’alumnat d’Educació Infantil i l’altra destinada als alumnes de Primària.  
 • La zona d’esbarjo d’Ed. Infantil disposa d’un parc infantil, una sorrera i un espai lliure. 
 • La zona d’esbarjo de Primària consta d’una pista poliesportiva, un espai destinat a jocs tradicionals, un espai amb una taula de tennis-taula i una zona lliure a banda i banda de la pista, amb una font.

 Espais interiors:

 • Es disposa de 9 aules, una per a cada nivell, ubicades entre les dues plantes, més les aules de psicomotricitat, plàstica, informàtica, música i biblioteca; 3 aules de petit grup que també s’utilitzen com a aula de ciències, d’anglès i d’educació especial; i 3 espais de tutoria que es destinen a aula de llengua, matemàtiques i infantil.
 • Gimnàs-teatre amb els vestidors corresponents.
 • Lavabos per a l’alumnat i l’equip de mestres.
 • Despatx de Direcció, Cap d’estudis, Secretaria i arxiu.
 • Sala de mestres.
 • Sala de l’AMPA.
 • Menjador i cuina equipada per oferir servei propi.
 • Vestidors per al personal no docent.
 • Consergeria.
 • Magatzems: material, neteja.

 

Notícies
[ Notí­cies ]  [ Circulars del curs ]  [ Escola Vall del Ges ]  [ Cicle Infantil ]  [ Cicle Inicial ]  [ Cicle Mitjà ]  [ Cicle Superior ]  [ Què és el que hem d'aprendre? ]  [ Tema transversal 15-16: El món màgic dels enigmes ]  [ Calendari de sortides ]  [ Festes ]  [ Biblioteca ]  [ Participació ]  [ Música ]  [ Educació Física ]  [ Anglès ]  [ ARTICLES D'INTERÈS ]  [ Revista digital'15 ]  [ Escola Verda ]  [ Calendari ]  [ Contacte


Escola Vall del Ges C/ Catalunya, 1 08570 TORELLÓ Telf. 93 859 39 41 E-mail: a8030522@xtec.cat